dé effectieve pestaanpak
ga voor een pestvrije school!

Pesten komt helaas veel voor; ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de schoolprestaties en het welzijn van kinderen. Terwijl de schooltijd leuk en leerzaam hoort te zijn, is vooral op school de kans op pesten groot. Pak pesten aan met de PRIMA antipest-aanpak.

Video afspelen

De PRIMA antipest-aanpak
PRIMA is een erkende aanpak om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. PRIMA bestaat uit vier kernonderdelen en een aantal ondersteunende onderdelen die samen een schoolbrede aanpak vormen.

Met PRIMA werk je aan een gezonde en positieve groepsnorm in de klas, leer je kinderen wat zij kunnen doen als zij zien dat er gepest wordt en ga je aan de slag met sociale vaardigheden. Daarnaast wordt het hele team geschoold in hoe pesten te signaleren, te voorkomen en aan te pakken en hoe je de PRIMA-onderdelen daarbij kan gebruiken.

De PRIMA onderdelen
Het totale pakket bestaat uit vier verschillende kernonderdelen:

  • een schoolbrede lessenserie voor alle groepen
  • een monitor voor groep 5 t/m 8
  • een e-learning voor alle teamleden
  • 8 handelingsadviezen om pesten in de klas te voorkomen en aan te pakken

Extra ondersteuning
Naast de kernonderdelen biedt PRIMA extra ondersteuning:

  • Het online PRIMA-portaal; hierin vindt u een overkoepelende handleiding, een invoeringsplan, voorbeelddocumenten voor de communicatie naar ouders, het PRIMA-spel voor leerkrachten en een logboek dat hoort bij een surveillanceplan op het schoolplein. Ook staan hier de video’s die horen bij de lessenserie.
  • De overkoepelende handleiding; hierin vindt u voorbeelden voor het samenstellen van een gedragscode, groepsafspraken, een coördinatorenoverleg, een teamoverleg, een surveillanceplan en een evaluatie (allen terug te vinden in de overkoepelende handleiding).